Teren

Teren na kojem će se održati 8. Drava Forester nalazi se uz sportsku dvoranu Arena Varaždin kraj rijeke Drave. Teren je djelomično na otvorenom uz sam nasip rijeke, a djelomično u šumskom području.


Za sada možete na ovoj stranici preuzeti PDF verziju plana terena i table staza od 2018. godine.
Finalni plan terena i svih staza biti će objavljen najkasnije krajem listopada (oktobra), a u odnosu na 2018. godinu teren će vjerojatno doživjeti neke izmjene kako bi se ispravili problemi koje smo uvidjeli.