Drava Forester 2018 Croatia
Varaždin
October 31 - November 5, 2018
by Lagoda Disc Golf

Teren

Teren na kojem će se održati 7. Drava Forester nalazi se uz sportsku dvoranu Arena Varaždin kraj rijeke Drave. Teren je djelomično na otvorenom uz sam nasip rijeke, a djelomično u šumskom području.


Za sada možete na ovoj stranici preuzeti PDF verziju plana terena i table staza od 2017. godine.
Finalni plan terena i svih staza biti će objavljen najkasnije krajem listopada (oktobra), a u odnosu na 2017. godinu teren će doživjeti samo male izmjene kako bi se ispravili probleme koje smo uvidjeli (npr. čekanje na stazi 12).