Informacije o terenu

Teren na kojem će se održati 5. varaždinski disc golf challenge nalazi se uz sportsku dvoranu Arena Varaždin kraj rijeke Drave. Teren je djelomično na otvorenom uz sam nasip rijeke, a djelomično u šumskom području.

Plan terena i svih staza biti će objavljen najkasnije do početka prijava za turnir, a sastojat će se od 21 staze. U odnosu na 2015. godinu teren će biti uglasnom jednak, uz nekoliko promijenjenih staza. Konačan plan terena, i table svih staza biti će objavljen u rujnu.

Na dnu stranice možete preuzeti plan terena i plan staza za turnir 2016.